Posts Tagged ‘cykel’

Dags att äntligen satsa stort på cykeln.

12 februari 2009

Bara 5% av resorna till och från jobbet i Stockholm sker per cykel (antalet cyklister har förvisso ökat med 50% under de senaste 10 åren, men från en ännu lägre nivå). I Köpenhamn, som har mindre snö men mer vind, är motsvarande siffra över 50%.

Jag har precis tagit del av ett seminarium om cykelinvesteringar. Medelcyklisten tjänar ca 31000 i månaden, medelreslängden per cykelresa är 7 kilometer och medeltiden per resa är 29 minuter. Beräkningar som gjorts av Maria Börjesson, Doktor i trafikmodellering, visar att investeringar i cykel i många fall värderas högre än i kollektiv eller vägtrafik. Investeringar som främjar ökad cykling är till exempel cykelställ, cykelbanor och planöverbyggda korsningar.

En annan studie som gjorts av Pelle Envall, doktor i trafikplanering, visar att det är i de kommuner som det finns en speciell plan för cykeltrafiken som också får till cykelinvesteringar och ett ökat cyklande.

Kista är Stockholms största arbetsplats utanför innerstaden. Biltrafiken till Kista ökar ständigt och köerna ut och in i Kista vid rusningstid är betydande. Samtidigt tillhör de arbetande i Kista i mångt och mycket den välbetalda och hälsomedvetna grupp som faktiskt skulle kunna tänka sig att cykla till jobbet om bara förutsättningarna var rimliga. Folkpartiet, och folkpartiet i Rinkeby-Kista, bör ligga på för fler cykelinvesteringar! En bra första stäcka kan vara att lägga en cykelbana längs den sträcka som ska förses med tvärbana 2017. Där finns det ju uppenbarligen redan ett behov av transporter.

Den statlig infrastrukturpropositionen som kom i höstas har målet att cykel och gångtransporter ska öka. Boverket och trafikverken får tydliga instruktioner om att planera för att möjliggöra och stimulera cykeltrafik. Kista är framtiden och här ska vi ligga först med ett miljö och hälsovänligt resande!

Martin Ängeby