EU-diskussion Kista Bibliotek

29 januari 2008 by

Kom till Kista Bibliotek och träffa Isa, EU-informatör i Kista/Rinkeby.

Kl 18:00 idag tisdag 29/1

Slå Nils en signal, 070-556 45 74, och meddela att du kommer (så får du kaffe och macka också).

m v h

Nisse

Kista-Rinkeby SDN

20 januari 2008 by

Hej Liberala vänner,

Det här med en gemensam blogg för Kistaliberalerna är ju jättekul.

Jag passar på att meddela följande om arbetet i stadsdelsnämnden:

I torsdags lade vi två skrivelser. Den ena handlar om att ta bort avspärrningarna från Kista Torg. För att spara på snöröjningspengar har man spärrat av vissa delar av trapporna på torget. Det ser förfärligt skräpigt ut, och det är naturligtvis inte rimligt att rusta upp ett torg för att sedan inte hålla det snöfritt.

Den andra skrivelsen vi lade ber förvaltningen komme med förslag på hur man i sitt eget arbete kan främja toleransen för HBT personer i Kista, både inom förvaltningens verksamheter och inom stadsdelen i stort.

Vi skrev också ett särskilt yttrande till den förestående flytten in i ett nytt förvaltningshus i Kista (pga av sammanslagningen av Kista SDN och Rinkeby SDN). Yttrandet manade förvaltningen att välja milö- och klimatvänliga lösningar i möjligaste mån och inom rimliga budgetramar när man färdigställer de nya lokalerna. Alla partier i SDN, från höger till vänster, ställde sig bakom Fp:s yttrande.

Liberala hälsningar,

Martin Ängeby, ersättare i SDN