Archive for the ‘Aktuellt’ Category

Kistaliberalismen får plats i lokaltidningen

17 april 2008

I lokaltidnigen Mitt i Kista 15 April 2008 syns Kistaliberalserna på två ställen. 

Under ”nyheter i korthet” rapporterar man om en skrivelse som Burhan Yildiz och jag lagt i stadsdelsnämnden om naturundervisning för stadsdelens barn.  Vi gav förvaltningen i uppgift att se om Rinkeby-Kistabarnen kan få del av fältskoleverksamheten på Eggeby Gård.

På insändarsidan har jag fått in en kortis om hur lite oppositionen gjort för boendemiljön i Husby under sin tid vid makten och jag påpekar att privatägaren Wallenstam gjort mer på tre år än Svenska Bostäder gjort på 30.  Ungefär.

Martin Ängeby, Ordförande

EU-diskussion Kista Bibliotek

29 januari 2008

Kom till Kista Bibliotek och träffa Isa, EU-informatör i Kista/Rinkeby.

Kl 18:00 idag tisdag 29/1

Slå Nils en signal, 070-556 45 74, och meddela att du kommer (så får du kaffe och macka också).

m v h

Nisse