Archive for the ‘1’ Category

Liberalt riksmöte i Linköping

10 mars 2009

Stämningen var god, EP kandidaterna i gasen och Björklund på hög lägstanivå. Formtoppen kommer med all säkerhet till säsongen 2010.

digitalt engagemang

13 februari 2009

Igår var jag och lyssnade på det senaste från den digitala världen. Webbyrån Daytona hade bjudit in Morris Packer från Bonnier Mobila Tjänster, antropologen Katarina Graffman och superbloggaren Umair Haque från USA.

Kontentan: Vi vet inte vilken teknik och vilka tjänster människor kommer asnvända på webben, men vi vet att de kommer vara digitalt interaktiva, och att vi måste vara där.

//Martin

Dags att äntligen satsa stort på cykeln.

12 februari 2009

Bara 5% av resorna till och från jobbet i Stockholm sker per cykel (antalet cyklister har förvisso ökat med 50% under de senaste 10 åren, men från en ännu lägre nivå). I Köpenhamn, som har mindre snö men mer vind, är motsvarande siffra över 50%.

Jag har precis tagit del av ett seminarium om cykelinvesteringar. Medelcyklisten tjänar ca 31000 i månaden, medelreslängden per cykelresa är 7 kilometer och medeltiden per resa är 29 minuter. Beräkningar som gjorts av Maria Börjesson, Doktor i trafikmodellering, visar att investeringar i cykel i många fall värderas högre än i kollektiv eller vägtrafik. Investeringar som främjar ökad cykling är till exempel cykelställ, cykelbanor och planöverbyggda korsningar.

En annan studie som gjorts av Pelle Envall, doktor i trafikplanering, visar att det är i de kommuner som det finns en speciell plan för cykeltrafiken som också får till cykelinvesteringar och ett ökat cyklande.

Kista är Stockholms största arbetsplats utanför innerstaden. Biltrafiken till Kista ökar ständigt och köerna ut och in i Kista vid rusningstid är betydande. Samtidigt tillhör de arbetande i Kista i mångt och mycket den välbetalda och hälsomedvetna grupp som faktiskt skulle kunna tänka sig att cykla till jobbet om bara förutsättningarna var rimliga. Folkpartiet, och folkpartiet i Rinkeby-Kista, bör ligga på för fler cykelinvesteringar! En bra första stäcka kan vara att lägga en cykelbana längs den sträcka som ska förses med tvärbana 2017. Där finns det ju uppenbarligen redan ett behov av transporter.

Den statlig infrastrukturpropositionen som kom i höstas har målet att cykel och gångtransporter ska öka. Boverket och trafikverken får tydliga instruktioner om att planera för att möjliggöra och stimulera cykeltrafik. Kista är framtiden och här ska vi ligga först med ett miljö och hälsovänligt resande!

Martin Ängeby

Pa gang 2009

11 februari 2009

Arsmote i mandags med trevliga och tappra liberaler i Rinkeby och Kista.  Nu borjar entusiasmen bubbla infor de tva kommande valen, EPvalet i ar och de allmanna valen nasta ar.  Under varen kommer vi att bjuda ut liberala EP kandidater till Husby, hall utkik efter inbjudan har pa bloggen.  Vi tanker oss temat Storstadsfragor och Europa.

Martin, Ordforande

Järvalyftet lyfter

24 oktober 2008

Nu har Järvadialogen, ett projekt för att presentera Järvalyftet och låta alla boende i Järva bli delaktiga i processen, flyttat in i Husby! Lokalerna upplåtes av Svenska Bostäder och ligger på Trondheimsgatan 3, bakom tunnelbaneuppgången i Husby centrum.

Alla som är intresserade av att se visionerna för Järva 2030 borde gå dit och titta på utställningarna och prata med personalen där. Man går nästan garanterat därifrån full av framtidstro och en känsla av att bostadsbolag och politiker faktiskt lyssnar på och bryr sig om de boende i Järva.

För den som vandrat runt i Husby på senare tid är också den praktiska förändringen märkbar. Det byts balkongräcken, målas om, tilläggsisoleras och rustas upp lite varstans.

En gång i tiden var Järva ett område som det var lite status att flytta till. Genom årens misskötsel av husen och den glömska områdena kring Järva fallit i beträffande nyskapande stadsplanering, har denna status försvunnit. Det är glädjande att Järvalyftet nu har kommit igång och kan ge dessa områden en rejäl skjuts in i framtiden!

Klicka här för att komma till Stockholms stads webbplats om Järvalyftet.