Författararkiv

Järvalyftet lyfter

24 oktober 2008

Nu har Järvadialogen, ett projekt för att presentera Järvalyftet och låta alla boende i Järva bli delaktiga i processen, flyttat in i Husby! Lokalerna upplåtes av Svenska Bostäder och ligger på Trondheimsgatan 3, bakom tunnelbaneuppgången i Husby centrum.

Alla som är intresserade av att se visionerna för Järva 2030 borde gå dit och titta på utställningarna och prata med personalen där. Man går nästan garanterat därifrån full av framtidstro och en känsla av att bostadsbolag och politiker faktiskt lyssnar på och bryr sig om de boende i Järva.

För den som vandrat runt i Husby på senare tid är också den praktiska förändringen märkbar. Det byts balkongräcken, målas om, tilläggsisoleras och rustas upp lite varstans.

En gång i tiden var Järva ett område som det var lite status att flytta till. Genom årens misskötsel av husen och den glömska områdena kring Järva fallit i beträffande nyskapande stadsplanering, har denna status försvunnit. Det är glädjande att Järvalyftet nu har kommit igång och kan ge dessa områden en rejäl skjuts in i framtiden!

Klicka här för att komma till Stockholms stads webbplats om Järvalyftet.

Blandade boendeformer en förutsättning för integration

18 september 2008

Bostadsfrågan engagerar många i Stockholm. I dagens SvD uppmärksammas detta och man konstaterar att fler och billigare bostäder önskas. För oss som dagligen rör oss i miljonprogramområden vet vi att detta inte är det enda som är önskvärt. Visst behöver det byggas fler bostäder, men man måste i detaljplaneringen ta hänsyn till vilka upplåtelseformer som finns i olika områden.

Det stora problemet i många miljonprogramsområden är att det bara finns hyresrätter, i många fall också relativt orenoverade och därmed billiga sådana. Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd är bara ett exempel. Vad vi vet om detta är att det motverkar god integration – finns det bara en sorts bostäder i ett område lockar det också till att det blir ganska homogena invånargrupper där. I fallet med Järvafältet ser vi att många grupper människor med invandrarbakgrund har bosatt sig där. Bristen på bostadsrätter, radhus och andra former av boende har givit en slående homogen befolkning inom vissa områden.

Integration uppnås inte om olika befolkningsgrupper håller sig på sin kant utan att mötas på naturliga träffpunkter. För att motverka detta måste stadsplaneringen ta hänsyn till olika områdens karaktär. Vid planering av nybyggnation måste man se till att det finns tillgång till hyresrätter, bostadsrätter och andra boendeformer. På så sätt skapar vi integration och motverkar främlingsfientlighet. Det är lätt att tala illa om främlingar, en helt annan sak att tala illa om den granne man lånar en kopp socker av ibland.