Archive for april, 2008

Kistaliberalismen får plats i lokaltidningen

17 april 2008

I lokaltidnigen Mitt i Kista 15 April 2008 syns Kistaliberalserna på två ställen. 

Under ”nyheter i korthet” rapporterar man om en skrivelse som Burhan Yildiz och jag lagt i stadsdelsnämnden om naturundervisning för stadsdelens barn.  Vi gav förvaltningen i uppgift att se om Rinkeby-Kistabarnen kan få del av fältskoleverksamheten på Eggeby Gård.

På insändarsidan har jag fått in en kortis om hur lite oppositionen gjort för boendemiljön i Husby under sin tid vid makten och jag påpekar att privatägaren Wallenstam gjort mer på tre år än Svenska Bostäder gjort på 30.  Ungefär.

Martin Ängeby, Ordförande

02 april 2008

I stadsdelsnämndsmötet den 27 mars lade vi två nya skrivelser, en om att utreda möjligheterna för barn i Rinkeby-Kista att ta del av naturskolan på Eggeby Gård. Den andra skrivelsen, som även moderaterna ställer sig bakom, handlar om att sätta upp tydliga mål för stadsdelens EU samordning. Vi framförde särskilt förslaget att man det närmsta året bör fokusera på att öka valdeltagande i EU-parlamentsvalet.

Vi såg också till att stadsdelens personal i ett fall skulle slippa betala för sin egen kunskapsutveckling, som medfinansiärer till en studieresa.

Vi lade ett särskilt yttrande om att djärv och avantgardistisk arkitektur behövs i de nya områdena i Kista Gård för att lyfta Kistas profil ytterligare som Stockholms framtid.

Ett ärende i mötet rörde namngivning av namnlösa parker i Rinekby, där berörda nämnder i stan ska tillskrivas. Vi gjorde medskicket att de namn som väljs bör spegla Rinkebys internatiionella karaktär.  Det är inte främmande med ”utländska” namn på platser i Stockholm, vi har ju redan Albano och Frescato till exempel.