by

På torsdag är det möte i stadsdelsnämnden igen.  Ärende 16 är en remiss från stadbyggnadskontoret angående den nya bebyggelsen runt Kista Gård.  Ni kan läsa ärendet i sin helhet på http://insyn.stockholm.se/rinkebykista/document/2008-02-14/Dagordning/16/16%20Bilaga.pdf

Det står alla invånare fritt att yttra sig under samrådet, och en utställning av SBK:s förslag finns i Kista Bibliotek.

Vi som sitter i SDN för Fp:s räkning kommer att lägga följande yttrande:

Kista är en unik stadsdel i Sverige, en nod i den globaliserade kunskapsindustrin och en mötesplats mellan människor från hela världen.  Högskola, näringsliv, bostadsområden och handeln sjuder av aktivitet och mångfald.  Kista är ett starkt varumärke för stockholm och en modell för hur ytterstäders perifiera områden kan lyftas genom gemensamma anstängningar från akademi, företag, kommers och politik.

 

Framtidslöftet som Kista representerar ska avspeglas i dess bebyggelse. Just i Kista behövs en djärvare och mer emblematisk arkitektur är vad som möjligt är i andra delar i Stockholm. Vad som skulle skämma i Vasastan kan skimra i Kista.

 

Fp i Kista stadsdelsnämnd ställer sig odelat positiva till en tät utbyggnad av bostäder och lokaler för verksamheter i Kista. Förslaget lever dock inte upp till de ”höga krav på gestaltningen av området” som man efterstävar.  Man efterstävar i remisstexten ett ”modernt och varierat uttryck” men de arkitektritade förslagen som visas lever inte upp till varken att var samtida eller att vara varierade.  I remissen betonas även att ett samspel mellan det nya området och tidigare bebyggelse är viktigt.  De nya husen samspelar möjligen med betongbrutalismen i miljonprogrammets Husby men inte med Kistas glasinklädda framtidsoptimism.

 

Stadsbyggnadskontoret bör göra ett omtag angående gestaltningen av det nya området och återkomma med ett förslag med starkare landmärkeskaraktär. I omtaget kan man betänka om putsfasader är nödvändiga, om man inte kan ge de nya kvarteren ytterligare stadskaraktär genom att planera för helt sluten bebyggelse (där gårdarna för de boende) och om modern eftersträvansvärd klimatvänlighet kan avspeglas i gestaltningen.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s


%d bloggare gillar detta: