Archive for januari, 2008

Europacirkeln

30 januari 2008

Fyra Kistaliberaler träffade Isa Turan som berättade om stadsdelsförvaltningens arbete med EU-frågor.

Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning får 300,000 kr om året från Europeiska Kommissionen, i huvudsak för informationsarbete.  Mer pengar finns att hämta om det finns bra projektidéer.  Förvaltningen har tidigare haft en heltidsanställd EU samordnare (Isa), denna tjänst innehåller numera även andra uppgifter.

Informationsarbetet riktar sig (hittils) mot fyra grupper: Lärare, föreningar, pensionärer och företagare.

Efter informationsträffen slog vi oss ner på närliggande restaurang och diskuterade idéer om hur förvaltningen och Kistaliberalerna kan vidare levandegöra de gemensamma europeiska institutionerna i Rinkeby och Kista. Bland annat diskuterades (1) möjliga evenemang där man diskuterar EU:s relationer med länder som stadsdelens invånare har anknytning till, exempelvis Turkiet. Detta skulle möjligen kunna organiseras i samarbete med studieförbundet vuxenskolan.

(2) att närmare studera vad EU vill inom innovationspolitiken, och koppla detta till Kista Science City.

(3) att organisera ett seminarium på temat migration inom och utanför Europa, eventuellt i samarbete med Fp:s frihetliga nätverk som går i liknande tankar.

(4) studieresor för förvaltning, nämnd och/eller Folkparti, inte till Bryssel utan till någon region/stadsdel i Europa som brottas med liknande utmaningar och möjligheter som Rinkeby-Kista, och på detta sätt öka känslan för det verkliga innehållet i EU sammarbetet, att vi är Europeer tillsammans.

Vi diskuterade även svårigheten för människor att identifiera sig med Europa och de Europeiska institutionerna. Det noterades att Kommissionens beskickning i Stockholm är ganska osynlig och vi funderade på om den hysas in i en mer emblematisk byggnad av landmärkeskarraktär, till exempel Strömsborg som ju ligger mitt i pärlbandet av landstingshus, stadshus, riksdagshus och kungahus.

I övrigt diskuterades innehållet i nästa träff, vilket cirkelledaren kommer att meddela.

EU-diskussion Kista Bibliotek

29 januari 2008

Kom till Kista Bibliotek och träffa Isa, EU-informatör i Kista/Rinkeby.

Kl 18:00 idag tisdag 29/1

Slå Nils en signal, 070-556 45 74, och meddela att du kommer (så får du kaffe och macka också).

m v h

Nisse

Kista-Rinkeby SDN

20 januari 2008

Hej Liberala vänner,

Det här med en gemensam blogg för Kistaliberalerna är ju jättekul.

Jag passar på att meddela följande om arbetet i stadsdelsnämnden:

I torsdags lade vi två skrivelser. Den ena handlar om att ta bort avspärrningarna från Kista Torg. För att spara på snöröjningspengar har man spärrat av vissa delar av trapporna på torget. Det ser förfärligt skräpigt ut, och det är naturligtvis inte rimligt att rusta upp ett torg för att sedan inte hålla det snöfritt.

Den andra skrivelsen vi lade ber förvaltningen komme med förslag på hur man i sitt eget arbete kan främja toleransen för HBT personer i Kista, både inom förvaltningens verksamheter och inom stadsdelen i stort.

Vi skrev också ett särskilt yttrande till den förestående flytten in i ett nytt förvaltningshus i Kista (pga av sammanslagningen av Kista SDN och Rinkeby SDN). Yttrandet manade förvaltningen att välja milö- och klimatvänliga lösningar i möjligaste mån och inom rimliga budgetramar när man färdigställer de nya lokalerna. Alla partier i SDN, från höger till vänster, ställde sig bakom Fp:s yttrande.

Liberala hälsningar,

Martin Ängeby, ersättare i SDN